اجاره روزانه

برگزاری یک کلاس مجازی در لحظه (تک لینک) + با زیر دامنه و SSL فعال

بسته سفارشی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۲۰۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته ويژه پلاس

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۱۵۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته ويژه

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۱۰۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته پلاتینی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۷۵۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته حرفه ای

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۵۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته سازمانی پلاس

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۳۵۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته سازمانی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۲۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته استاندارد

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۱۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته پایه

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۵۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته اقتصادی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۳۰ کاربر همزمان آنلاین

Powered by WHMCompleteSolution