اجاره روزانه

بسته سفارشی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۲۰۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته ويژه پلاس

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۱۵۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته ويژه

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۱۰۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته پلاتینی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۷۵۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته حرفه ای

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۵۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته سازمانی پلاس

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۳۵۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته سازمانی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۲۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته استاندارد

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۱۰۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته پایه

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۵۰ کاربر همزمان آنلاین

بسته اقتصادی

اجاره يکروزه وب کنفرانس به تعداد ۳۰ کاربر همزمان آنلاین

Powered by WHMCompleteSolution