با امکان:

برگزاری یک کلاس مجازی در لحظه (تک لینک) + با زیر دامنه و SSL فعال

بسته استاندارد پلاس

اجاره کلاس مجازی تعداد ۱۲۰ کاربر همزمان آنلاین و SSD 60GB

بسته استاندارد

اجاره کلاس مجازی تعداد ۹۰ کاربر همزمان آنلاین و SSD 50GB

بسته برنزی

اجاره کلاس مجازی تعداد ۶۰ کاربر همزمان آنلاین و SSD 40GB

بسته رشد

اجاره کلاس مجازی تعداد ۴۵ کاربر همزمان آنلاین و SSD 30GB

بسته پایه

اجاره کلاس مجازی تعداد ۳۰ کاربر همزمان آنلاین و SSD 20GB

بسته اقتصادی

اجاره کلاس مجازی تعداد ۱۵ کاربر همزمان آنلاین و SSD 10GB

بسته همیار

اجاره کلاس مجازی تعداد ۵ کاربر همزمان آنلاین و SSD 5GB

Powered by WHMCompleteSolution